Ендодонција

Ендодонција

Ендодонцијата е лекување на забот. Доколку кариесот продре длабоко во забот доаѓа до воспаление на нервот на забот. Ендодонтската терапија има за цел да го сочува забот и неговиот корен.