Орална хирургија

Орална хирургија

  • екстракција на заби
  • апикотомија на заби