Пломбирање на заби

Пломбирање на заби

Белите пломби кои се користат и нудат од наша страна, претставуваат модерен материјал кој целосно го заменува амалгамот. Покрај високите естетски својства на белите пломби тие имаат одличен квалитет во поглед на механичките својства.