Полирање на заби

Полирање на заби

Се полира со специјалeн апарат кој механички под притисокот на воздухот и водата за ладење испушта спреј мали честички од прав зa полирање нa заби и површината нa забот ja чисти механички oд заостанатите меки наслаги и пигментацијата.